ကြားကာလ ပညာ​ရေးအစီအစဥ်အတွက် Survey ​ကောက်ခံခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီမှ ကြားကာလပညာသင်ကြားရေး အစီအစဥ်အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ပညာသင်ကြား​ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ နှင့် ဆန္ဒသဘောထားကိုသိရှိလို၍ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ​အောက်ပါ link တွင် စစ်တမ်းအား ​ဖြေဆို​ပေးကြရမှာဖြစ်ပြီ တက်​ရောက်ဆဲ ​ကျောင်းသား/သူများ အားလုံး ​ဖြေဆို ​ပေးကြပါရန် အ​လေးအနက်ထား ​တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။