နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) ယာယီတက္ကသိုလ်​ကောင်စီအား စက်တင်ဘာလ ( ၁ )ရက်​နေ့၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်မှ စ၍ ဖွဲ့စည်း​ကြောင်း​ကြေညာလိုက်သည်။ ယခုမှစ၍ ဤ website အား ယာယီတက္ကသိုလ်​ကောင်စီ၏ ပြန်ကြား​ရေးအဖြစ်လည်း​ကောင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး )၏ တရားဝင် Website အဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။